O NÁS

Cieľom OZ Dubník je-

  • podpora cykloaktivít, cykloturistiky, turistiky, aktívneho životného štýlu pre záujemcov všetkých vekových kategórií,
  • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
  • organizovanie cyklistických, cykloturistických a turistických podujatí na Slovensku a v zahraničí,
  • propagácia cykloturistiky, turistiky, pobytu v prírode a zdravého životného štýlu,
  • podpora cestovného ruchu a s tým spojených služieb,
  • presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva samosprávnych a štátnych orgánov k otázkam cyklodopravy,

 

Cyklo – turistický klub KST Dubník Prešov

je zameraný na rozvoj cykloturistiky ako aj horskej turistiky v mieste pôsobenia regiónu Šariša, ale i v ďalekom okolí. CTK okrem pešej turistiky podporuje aj cyklistiku medzi verejnosťou, ktorým spoločným prostriedkom je bicykel alebo kolobežka. Na akciách sa nikde neponáhľame, ale naopak, užívame si slobodný deň v prírode.